Konferencje

Materiały konferencyjne “Problemy gospodarki energią i środowiskiem w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym”

W dniach 13-14 września 2016r odbyła się Konferencja Naukowa “Problemy gospodarki energią i środowiskiem w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym”

Poniżej zamieszczone zostały materiały konferencyjne z możliwością ich pobrania.

Informacja o projekcie „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanym za pośrednictwem NFOŚiGW.

Skróty referatów i posterów

Problemy gospodarki energią i środowiskiem w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym (2.4 MiB, 1786 downloads)

Prezentacje udostępnionych referatów wygłoszonych w czasie Konferencji

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Dobór kryteriów oceny efektywności energetycznej w audycie prowadzonym w przemyśle spożywczym
Dariusz Piotrowski, Mariola Sawczuk, Agata Kurdej, Piotr Grzegory, Maciej Wawrzyniak
1.0 MiB13-14.09.20161922
Proces produkcji energii elektrycznej w aspekcie uwarunkowań systemu elektroenergetycznego
Konrad Zaręba
417.9 KiB13-14.09.20161040
Wykorzystanie ciepła Ziemi w hybrydowych systemach ogrzewania
Ewa Piotrowska
3.7 MiB13-14.09.2016329
Zużycie energii w rolnictwie na tle innych działów gospodarki w Polsce na Białorusi i Ukrainie.
Jacek Skudlarski, Oksana Makarchuk
1.5 MiB13-14.09.2016655
Absorpcja technologii środowiskowych w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego - kontekst startegiczny
Oksana Seroka-Stolka
526.2 KiB13-14.09.2016938
Wytwarzanie gazu generatorowego w procesie zgazowania paliw stałych
Grzegorz Gałko
626.3 KiB13-14.09.2016432
Nowe podejście w ocenie ergonomii rękawic chroniących przed przecięciem i przekłuciem nożami ręcznymi stosowanymi w przetwórstwie mięsnym
Emilia Irzmańska, Tomasz Tokarski
2.6 MiB13-14.09.2016412
Koncepcja rozdrabniacza karp korzeniowych do rewitalizacji upraw roślin energetycznych
Paweł Tylek, Józef Walczyk, Tadeusz Juliszewski, Dariusz Kwaśniewski, Jan Szczepaniak, Florian Adamczyk, Paweł Frąckowiak
3.0 MiB13-14.09.2016664
Efektywność kruszenia gleby w uprawie międzyrzędowej z uwzględnieniem aspektów środowiskowych
Tomasz Nowakowski, Aleksander Lisowski, Jerzy Buliński, Stanisław Gach, Jacek Klonowski, Adam Strużyk, Michał Sypuła, Jarosław Chlebowski, Krzysztof Kostyra, Jan Kamiński, Adam Świętochowski, Magdalena Dąbrowska-Salwin, Daniel Lauryn, Jarosław Margielski
1.0 MiB13-14.09.2016267
Symulacja emisyjności silnika diesla dla testu "NEDC" z wykorzystaniem środowiska MATLAB
Remigiusz Mruk, Karol Tucki, Katarzyna Botwińska, Mateusz Zalewski
1.2 MiB13-14.09.20161227
Możliwości wykorzystania na cele energetyczne biomasy odpadowej z produkcji i przetwórstwa owoców
Adam Maciak, Marta Kuśmierczyk
2.0 MiB13-14.09.20161372
Wpływ cech fizycznych surowców roślinnych na jakość i energochłonność wytworzonych brykietów
Ignacy Niedziółka, Beata Zaklika, Magdalena Kachel-Jakubowska, Artur Kraszkiewicz
726.6 KiB13-14.09.20161155
Wybrane cechy biomasy rodów paulowni puszystej (Paulownia Tomentosa Steud.) uprawianej na cele energetyczne w dwóch pierwszych latach wegetacji
Wojciech Litwińczuk, Beata Jacek
3.6 MiB13-14.09.2016974
Energetyczne wykorzystanie odpadów z przemysłu meblarskiego
Magdalena Dąbrowska-Salwin, Daria Raczkowska, Adam Świętochowski
1.0 MiB13-14.09.20164202
Efektywność energetyczna procesu mycia w zakładach przemysłu spożywczego
Maciej Wawrzyniak, Dariusz Piotrowski
2.1 MiB13-14.09.20162852
Spiekalność popiołów z biomasy roślinnej w aspekcie wskaźników jej oceny
Artur Kraszkiewicz, Magdalena Kachel-Jakubowska, Ignacy Niedziółka
1.1 MiB13-14.09.2016459
Badania termowizyjne krzemowych modułów fotowoltaicznych
Mariusz Sarniak
1.0 MiB13-14.09.20162045
Efektywność energetyczna powietrznych pomp ciepła dla CWU
Mariusz Szreder
1.2 MiB13-14.09.20161493
Właściwości dynamiczne kolektora słonecznego a efektywność instalacji grzewczej
Joanna Aleksiejuk
1.0 MiB13-14.09.2016202
Możliwości wykorzystania alg i odnawialnych źródeł energii w rolnictwie
Andrzej Curkowski, Przemysław Mroczkowski, Paweł Sulima
1.1 MiB13-14.09.20162594
Efektywne odpylacze cyklonowe w przemyśle mleczarskim
Janusz Turowski
431.9 KiB13-14.09.20161352
Recykling pozostałości po kawie naturalnej na paliwo formowane
Aleksander Lisowski, Dariusz Olendzki, Adam Świętochowski, Magdalena Dąbrowska-Salwin
1.3 MiB13-14.09.2016571
Wpływ dodatku bioetanolu na właściwości elastycznych powłok skrobiowych
Ekielski, Tomasz Żelaziński, Valentin Vladut, Ewa Tulska
1.1 MiB13-14.09.2016649
Biodegradowalne skrobiowe spienione materiały opakowaniowe
Maciej Combrzyński, Leszek Mościcki, Agnieszka Wójtowicz, Tomasz Oniszczuk, Marcin Mitrus
3.7 MiB13-14.09.2016532
Metody badań procesu cięcia roślin
Henryk Rode
1.5 MiB13-14.09.2016737
Ocena poziomu hałasu w wybranych wyłuszczarniach nasion
Monika Aniszewska, Arkadiusz Gendek, Jan Skarżyński
1.0 MiB13-14.09.2016565
Wpływ ozonowania na właściwości prozdrowotne owoców truskawki
Anna Onopiuk, Małgorzata Moczkowska, Arkadiusz Szpicer, Andrzej Półtorak
917.5 KiB13-14.09.20162567
Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE
Agnieszka Zagrodzka
935.2 KiB13-14.09.2016294
Audyt energetyczny szansą poprawy efektywności produkcji zakładu przemysłu spożywczego
Janusz Wojdalski, Józef Grochowicz, Bogdan Dróżdż
1.7 MiB13-14.09.2016950
BIOWĘGIEL - potencjalny arsenał dla kontroli zmian klimatu i walki z niską emisją
Zbigniew Bis
7.5 MiB13-14.09.2016934

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowany jest przez NFOŚIGW współpracy z Partnerami na terenie całego kraju. Finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -