Inauguracja roku akademickiego

Uroczysta Inauguracja Roku akademickiego 2016/2017

4 października w Auli Kryształowej SGGW odbyła się Uroczysta  Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego 2016/17, w czasie której nowo przyjęci studenci złożyli ślubowanie.

Otwierając uroczystość inauguracji roku akademickiego 2016/17 na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Dziekan dr hab. inż. Tomasz Nurek powitał wszystkich obecnych w Auli Kryształowej słowami:

…Inauguracja roku akademickiego jest świętem całej społeczności akademickiej, ale szczególnie ważna jest ona dla wszystkich osób nowo przyjętych na studia…

Z ramienia władz uczelni w uroczystości uczestniczył prorektor prof. dr hab. Marian Binek. Oprócz pracowników Wydziału i studentów wśród gości znaleźli się przedstawiciele administracji publicznej, firm współpracujących oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych Wydziałów.

Jak co roku Inauguracja była okazją pochwał i wręczenia nagród oraz dyplomów pracownikom Wydziału Inżynierii Produkcji.

Wykład inauguracyjny pt. „Świat paliw kopalnych. Dlaczego cokolwiek zmieniać?” wygłosił Michał Popkiewicz –  pracownik naukowy Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -