Ogłoszenia dla pracowników / Projekty badawcze KPI

Trzecie spotkanie konsorcjum TESSe2b

W dniach 6 i 7 października 2016  firma PCM Products Ltd zorganizowała w Petreborough w Wielkiej Brytanii trzecie spotkanie konsorcjum projektu TESSe2b „Thermal Energy Storage Systems for Energy Efficient Buildings. An integrated solution for residential building energy storage by solar and geothermal resources”.

Na spotkaniu przedstawione zostały postępy w realizacji projektu oraz omówiono szczegółowy plan pracy na najbliższe sześć miesięcy. Pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji dr inż. Tomasz Bakoń – członek Steering Committee odpowiedzialny za realizację projektu TESSe2b w SGGW oraz dr hab. inż. Paweł Obstawski – członek Project Specific Committee for Business-economics & Marketing przedstawili m.in. dwa obszerne raporty przygotowane przez SGGW.

Koordynatorem konsorcjum TESSe2b złożonego z 10 członków jest Instituto Politécnico de Setubal w Portugalii.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -