Konferencje

IX Sympozjum Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”

W dniu 27 października 2016 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW. odbyło się IX Sympozjum Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”.

Czynny udział w tym wydarzeniu naukowym wzięli uczestnicy studiów doktoranckich naszego Wydziału oraz Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie. Sympozjum otworzył Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji dr hab. inż. Tomasz Nurek, który objął patronatem wydarzenie.

Celem wydarzenia było przedstawienie zagadnień objętych obszarem nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Sympozjum skierowane jest do pasjonatów nauki, którzy chcieliby przedstawić interesujące ich zagadnienie naukowe, studiowany przez nich fragment badań własnych czy spostrzeżeń.

Podczas Sympozjum wygłoszone zostały 24 bardzo ciekawe referaty, które w większości związane były z tematyką rozpraw doktorskich uczestników sympozjum. Dwa wystąpienia zostały uznane za wyróżniające się, w związku z tym komisja przyznała dwie nagrody. Wyróżnienia trafiły do pani Magdaleny Gos z Instytutu Agrofizyki Im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk W Lublinie, która wygłosiła referat pt: Termografia i obrazowanie hiperspektralne jako metody wczesnej detekcji wirusa TMV oraz pana Bartłomieja Gackiewiczaz Instytutu Agrofizyki Im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk W Lublinie, który wygłosił referat pt: Modelowanie współczynnika przewodnictwa wodnego w strefie nasyconej z wykorzystaniem uproszczonej sieci porów.

Cztery Żywioły - współczesne problemy w naukach o życiu. IX Sympozjum Doktorantów (565.4 KiB, 757 downloads)
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -