Ogłoszenia / Publikacje

Konkurencyjność w sektorze elektroenergetycznym

Wydawnictwo Difin wydało książkę pt. “Konkurencyjność w sektorze elektroenergetycznym”, której autorem jest prof. dr hab. Franciszek Krawiec z Katedry Organizacji i Inżynierii Produkcji WIP

W dobie  kryzysu energetycznego, konkurencyjność w sektorze elektroenergetycznym nabiera szczególnego znaczenia. Przynosi  ona wiele korzyści, w tym np.  wzrost efektywności energetycznej  i  postęp techniczny.

Autor zawarł następujące  zagadnienia:

 • charakterystykę  systemu elektroenergetycznego
 • istotne aspekty ekonomiki  energii elektrycznej
 • zwięzłą charakterystykę sektora elektroenergetycznego
 • zakres transformacji sektora elektroenergetycznego w Wielkiej Brytanii i USA
 • wprowadzanie konkurencji do zrestrukturyzowanego sektora  elektroenergetycznego
 • uwarunkowania i wymogi konkurencji  po stronie popytu i podaży
 • zasady zawierania transakcji sprzedaży i kupna energii elektrycznej
 • biznesowy model przesyłu energii elektrycznej
 • charakterystykę  biznesu detalicznego i dystrybucyjnego

W ostatnim rozdziale  Autor stawia  pytanie, czy  konkurencyjność w sektorze elektroenergetycznym odniesie  sukces i udziela odpowiedzi  posługując się np. pojęciem „zintegrowane  przedsiębiorstwo elektroenergetyczne” i charakteryzuje  efektywność energetyczną  jako źródło zysku.

Książka stanowi cenny i oryginalny wkład do wyjaśnienia zasad gospodarki rynkowej w odniesieniu  do  energii elektrycznej, na którą  zapotrzebowanie wzrasta z roku  na rok. Adresatami książki może być  liczne grono członków  zarządów firm energetycznych, pracowników agencji państwowych,  menedżerów oraz kadry  naukowo-dydaktycznej i studentów różnych kierunków studiów na których  prowadzone są zajęcia   z  zakresu  gospodarki energetycznej.

Należy zaznaczyć, że wymienione zagadnienia zawarte   w  książce, są kontynuacją tematyki zawartej w poprzednio wydanych pracach profesora Franciszka Krawca:

 • Energia (zasoby · procesy · technologie · rynki transformacyjne· modele biznesowe · planowanie rozwoju). Wydawnictwo Difin. Warszawa, 2012. Obj. 304 s. (ISBN 978-83-7641-613-7)
 • Niekonwencjonalne źródła ropy i gazu. Doświadczenia  amerykańskie. Wydawnictwo Difin. Warszawa, 2013. Obj. 126 s. (ISBN 978-83-7641-822-3)

Konkurencyjność w sektorze elektroenergetycznym
Franciszek Krawiec
Wydawnictwo Difin
Warszawa 2016
Stron: 260
ISBN 978-83-8085-162-7

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -