Konferencje

Zaproszenie na Konferencję “Problems of landscape protection and management in XXI century”

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu zaprasza na konferencję “Problems of landscape protection and management in XXI century”.

Problemy ochrony krajobrazu, planowania i zarządzania są specyficzne w obliczu wyzwań istniejących w XXI wieku. Wyzwania te są ściśle związane ze zmianą środowiska i rozwoju w skali regionów, krajów i kontynentów.
Pojęciakrajobraz” i “środowisko” mają ze sobą wiele wspólnego. Ochrona krajobrazu i zarządzanie powinny być zintegrowane i zharmonizowane ze środowiskiem i rozwojem strategii i działań, m.in. rozważa adaptację do zmian klimatu, energetyki, przejścia na gospodarkę ekologiczną, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony przed suszą, lepszą odporność na gwałtowne zjawiska pogodowe itd; dobrany z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Termin: 20 – 22 kwietnia 2017

Opłata: 290 euro lub 1150 zł

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie http://polixxi.com/

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -