Konferencje

Zaproszenie na 8. Międzynarodową Konferencję “Sustainable development in Europe – cooperation between science and practice – What’s the position of Central and South Eastern Europe?”

Prorektor SGGW w Warszawie prof. dr hab. Marian Binek zaprasza do udziału w 8th CASEE Conference “Sustainable development in Europe – cooperation between science and practice – What’s the position of Central and South Eastern Europe?”

Konferencja obejmuje 5 głównych grup tematycznych:

  1. Modern agriculture and rural development
  2. Renewable resources – possibilities and constraints
  3. Sustainable food systems and quality
  4. Environmental safety and climate change
  5. Agricultural engineering (ATAE)

Termin: 14-16 maj 2017r

Miejsce: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia, opłat, referatów i publikacji zamieszczone zamieszczone są na stronie http://casee2017.sggw.pl/en

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -