Seminaria

Seminarium “Narzędzia planowania inwestycji i praktyka inwestycji bioenergetycznych”

Zaproszenie do udziału w seminarium „Narzędzia planowania inwestycji i praktyka inwestycji bioenergetycznych”

Seminarium jest organizowane w ramach projektu Bioenergy4Business (http://www.bioenergy4business.eu/), który wspiera wykorzystywanie dostępnych źródeł biomasy (np. biomasy leśnej, odpadów pochodzenia rolniczego) na cele grzewcze i propaguje zastępowanie paliw kopalnych. B4B dostarcza inwestorom i użytkownikom systemów grzewczych informacji na temat opłacalnego i efektywnego energetycznie wykorzystania biomasy.

Miejsce:
Wydział Inżynierii Produkcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
ul. Nowoursynowska 164, Warszawa
Bud. 21, Aula  219/220

Termin: 24 listopada 2016, godz. 13.00 – 17.00

Program:

13.00-13:05 Powitanie uczestników – WIP SGGW

13:05-13:15 Wprowadzenie i prowadzenie. Ryszard Wnuk, Doradca Zarządu ds. OZE KAPE S.A.

13:15-13:35 Prezentacja narzędzi obliczeniowych wspomagających planowanie inwestycji, wypracowanych w projekcie Bioenergy4Business. Piotr Nowakowski, TEO / SGGW

13:35-14:15 Heat as service – Heat entrepreneurship example from Finland. Timo Mätta, Motiva – Specjalist in Energy and Material Efficiency

14:15-14:40 Aglomeracja ciśnieniowa biomasy z dodatkiem lepiszczy. Magdalena Dąbrowska – Salwin, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych / SGGW

14:40-15:00 Wybrane aspekty inwestycji bioenergetycznej. Patryk Stasiak, Kierownik Regionu ds. Rozwoju Projektów, Polska Grupa Biogazowa S.A.

15:00-17:00 Zwiedzanie laboratorium WIP, dyskusja

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -