Konferencje

X Konferencja dla Nauczycieli Szkół Rolniczych

W dniach 17 listopada 2016r. już po raz dziesiąty na Wydziale Inżynierii Produkcji odbyła się Konferencja dla Nauczycieli Średnich Szkół Rolniczych zorganizowana przez Wydział Inżynierii Produkcji oraz Oficynę Wydawniczą OIKOS wydawcę miesięcznika AGROmechanika oraz  kwartalnika Bez Pługa

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były

  • Transport w rolnictwie. Ciągniki, trendy i nowości na rynku.
  • Ochrona roślin rolniczych.

Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, również tegoroczna cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. W Konferencji uczestniczyło ponad  100 osób z całego kraju – nauczyciele szkół średnich, szerokie grono studentów i pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji. Słuchacze mieli okazję zapoznania się z nowoczesnymi technologiami w prezentowanych działach techniki rolniczej.

W organizację konferencji włączyły się takie firmy jak Valtra, Class, Same Deutz-Fahr, Horsch. Przedstawiciele wymienionych firm, podczas swoich wykładów, podzielili się z uczestnikami spotkania wiedzą o najnowszych technologiach stosowanych w technice i maszynach zgodnych z tematyką Konferencji, a w szczególności zaprezentowali najważniejsze aspekty, które wyróżniają ich produkty na rynku.

Zaproszeni gości wygłosili referaty, które można pobrać ze strony AGROMechaniki.

 

Spotkanie prowadził dr hab. inż. Jarosław Chlebowski.


Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -