Ogłoszenia / Studia wymienne

Kolejny egzamin dyplomowy studenta z Ukrainy w ramach porozumienia o podwójnym dyplomie

W Kijowie w Instytucie Energetyki i Automatyki National University of Life & Environmental Sciences of Ukraine (NUBiP) odbył się kolejny egzamin dyplomowy magisterski  na kierunku technologie energii odnawialnej w ramach programu double degree.

Юрій Копійка jest kolejnym absolwentem studiów II stopnia kierunku technologie energii odnawialnej uczestniczącym w programie double degree, który po pomyślnym zakończeniu studiów magisterskich realizowanych na obu wydziałach i pozytywnej ocenie pracy dyplomowej,  zdał egzamin magisterski przed międzynarodową komisją egzaminacyjną. Юрій Копійка uzyskał wynik końcowy 5,0 co dało ocenę bardzo dobrą.

Cieszymy się, że kolejny student z Ukrainy ukończył studia i przystąpił do egzaminu dyplomowego w ramach podpisanej umowy między Wydziałem Energetyki i Automatyki National University of Life & Environmental Sciences of Ukraine w Kijowie a Wydziałem Inżynierii Produkcji  o wspólnym prowadzeniu studiów II stopnia (i tzw. „podwójnym” dyplomie).

Więcej informacji na stronie NUBiP

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -