Ogłoszenia dla doktorantów / Ogłoszenia dla pracowników

Zaproszenie na III Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców “Współczesne zarządzanie – wyzwania i zagrożenia XXI wieku

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na III Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców “Współczesne zarządzanie – wyzwania i zagrożenia XXI wieku”

Sympozjum odbędzie się  21 kwietnia 2017r. i ma na celu wymianę doświadczeń, poglądów oraz wyników badań naukowych młodych przedstawicieli środowiska akademickiego z ośrodków naukowych z całej Polski, z zakresu szeroko rozumianego zarządzania.

Podsumowaniem Sympozjum będzie wydanie kolejnych numerów czasopisma naukowego AUNC Zarządzanie (5 pkt według MNiSW) zawierającego nadesłane referaty, które spełnią wymogi formalne oraz otrzymają dwie pozytywne recenzje. Artykuły (w języku polskim lub angielskim) powinny być zredagowane zgodnie z wymogami edytorskimi dostępnymi na Akademickiej Platformie Czasopism – AUNC – Zarządzanie http://apcz.pl/czasopisma//index.php/AUNC_ZARZ/about/submissions#authorGuidelines

Opłaty:

  1. czynny udział (materiały konferencyjne, certyfikat, wyżywienie) + publikacja – 250zł
  2. bierny udział (publikacja bez udziału w sympozjum)   – 200zł
  3. wyłącznie udział w sympozjum bez publikacji – 100zł

Informacje szczegółowe oraz formularz rejestracyjny zamieszczona są na stronie http://www.kzp.umk.pl/kopernikanskie-sympozjum-mlodych-naukowcow/

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -