Konferencje

XXX Szkoła Naukowa Metodologii Nauk Empirycznych

Wydział Inżynierii Produkcji SGGW, Katedra Podstaw Inżynierii SGGW oraz  Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej zapraszają w terminie 15-18 maja 2017r. do udziału w XXX Szkole Naukowej Metodologii Nauk Empirycznych

Szkoła Naukowa Metodologii Nauk Empirycznych realizuje zapotrzebowanie na wiedzę o zasadach prowadzenia badań w sposób metodologicznie poprawny, co w konsekwencji zawsze prowadzi do zwiększenia ich efektywności. Dobra znajomość tych zasad jest szczególnie przydatna w przygotowaniu prac doktorskich i habilitacyjnych.

Na program Szkoły składają się wykłady zamawiane i seminaria, na tematy dotyczące metodologicznego i metodycznego ustawienia badań naukowych, dyskusje oraz wystąpienia uczestników. Uczestnicy Szkoły mogą zaprezentować wyniki swych prac w formie referatów lub posterów, i poddać je życzliwej dyskusji.

Szczególnie miło widziane są wystąpienia prezentujące informacje o problemach naukowych częściowo rozwiązanych albo takich, których rozwiązania Autor dopiero poszukuje.

Wystąpienia uczestników mogą być opublikowane odpłatnie w periodykach: Annals of Warsaw University of Live Sciences lub Inżynieria Rolnicza, albo nieodpłatnie w periodyku Technical Sciences.

Czas obecny, to czas wprowadzania reform  w szkolnictwie wyższym i w nauce.

Pracownicy naukowi muszą sprostać wymaganiom stawianym przed nimi tak w Polsce, jak i w skali światowej. Potrzebna jest do tego wiedza merytoryczna, oraz, w równym stopniu, wiedza o tym, jak w metodologicznie poprawny sposób naukę tworzyć a następnie upowszechniać jej wyniki.

Pytania takie jak:

  • Jak trafnie wskazać problem naukowy w pracy badawczej?
  • Po co w nauce formułowane są hipotezy?
  • Dlaczego problemy badawcze i metody ich rozwiązywania są integralnie powiązane?
  • Jak tworzyć zespoły badawcze?

– to tylko przykładowe, na które każdy pracownik naukowy powinien znać odpowiedź.

Odpowiedzi na nie pomaga udzielić znajomość zagadnień metodologii ogólnej oraz metodologii nauk szczegółowych. Na spotkanie z taką wiedzą można liczyć na Szkole, bowiem, przekazują ją doświadczeni wykładowcy.

Wszyscy wykładowcy są także otwarci na konsultowanie problemów, z którymi próbują zmierzyć się uczestnicy Szkoły.

Znajomość metodologii to również znajomość nowoczesnych metod nauki. Zapowiadamy, więc, ciekawe wykłady i w tym zakresie.

 

XXX Szkoła Naukowa Metodologii Nauk Empirycznych
odbędzie się w dniach 15-18 maja 2017r.

DW „Wanta” ul. Grunwaldzka 21 w Zakopanem.

Koszt uczestnictwa w Szkole wynosi:

  • 800 zł   dla doktorantów,
  • 1000 zł   dla pozostałych osób.

Zgłoszenie Uczestnictwa w Szkole prosimy przesyłać do dnia 10 kwietnia 2017 r. na adres:

Katedra Podstaw Inżynierii SGGW
Zakład Podstaw Nauk Technicznych
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa

lub e-mail: krystyna_bondaruk@sggw.pl

XXX Szkoła Naukowa Metodologii Nauk Empirycznych (51.5 KiB, 116 downloads)

Opłatę za uczestnictwo należy wpłacić w terminie do dnia 20 kwietnia 2017 r. na konto:

Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Oddział Terenowy w Warszawie,
Bank Pekao S.A.O/W-wa
nr: 88 1240 6263 1111 0000 4586 5905
z dopiskiem “XXX Szkoła” i podaniem nazwiska osoby, za którą wniesiono opłatę.

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -