Annals WULS / Ogłoszenia

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 68 (Agricultural and Forest Engineering)

Wydany został nowy numer Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agruculture (Agricultural and Forest Engineering) No 68

Spis treści:

 • WASZKIEWICZ Cz. From the Editor-in-Chief
 • KLONOWSKI J., BULIŃSKI J. Impact of soil density on readings of cone penetrometers in soil compaction measurements
 • BULIŃSKI J., NIEMCZYK H., FRĄCKIEWICZ P. Impact of soil compaction by wheels of agricultural machinery in potato cultivation on physical properties of the soil and yield
 • BULIŃSKI J., NIEMCZYK H., JAGIELSKI D. Impact of the run path width on yield of winter triticale
 • LISOWSKI A., MATKOWSKI P., ŚWIĘTOCHOWSKI A., DĄBROWSKA-SALWIN M. The characteristics of shredded straw and hay and their mix
 • NIEDZIÓŁKA I., ZAKLIKA B., KACHEL-JAKUBOWSKA M., KRASZKIEWICZ A. Impact of physical properties of selected plant raw materials on the quality and energy intensity of briquettes produced
 • JACEK B., LITWIŃCZUK W. The selected biomass properties of Paulownia tomentosa strains cultivated for energy purposes in the first two years of vegetation
 • KOCIRA S., KOCIRA A., LESZCZYŃSKA D., PRZYSTUPA W. Energy expenditures of environmentally sustainable farms
 • BLOCH-MICHALIK M., GAWORSKI M. Anomalies in energy production in Polish biogas plants
 • OLECH E., SIKORA J., KUBOŃ M. The potential for biogas production using selected substrates of the agri-food industry
 • MIESZKALSKI L. Mathematic modelling of onion bulb shape (Allium cepa L.)
 • KORUPCZYŃSKI R. Simulation model of wind turbine mechanical part
 • KALETA A., GÓRNICKI K., JAROSZ A. Chosen properties of the forest and agricultural biomass
 • ANISZEWSKA M., GENDEK A. Logistics of delivery of cones of selected species of forest trees. Part 2: Cone transport
 • PIOTROWSKA E., SKOWROŃSKI P. The heat exchange character methods of analysis
 • ŻELAZIŃSKI T., EKIELSKI A., SIWEK A., SŁOMA J. Impact of rotational speed of extruder cutter on the quality of corn extrudates in the function of raw material moisture and flow rate

Pełne teksty publikacji znajdują się na stronie Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agruculture (Agricultural and Forest Engineering) No 68

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -