Laboratoria ZPNT

Laboratorium analiz fizycznych

Laboratorium przeznaczone do badania i analizy fizycznych właściwości zjawisk i materiałów biologicznych.

W laboratorium znajduje się pięć stanowisk badawczo-pomiarowych, na których prowadzone są badania i analizy, dotyczące fizycznych właściwości zjawisk i materiałów biologicznych, m.in.:

  • badanie procesu wymiany ciepła w modelowym wymienniku ciepła
  • analiza i badania symulacyjne absorpcji energii mechanicznej obiektów będących w ruchu
  • badanie zjawiska żyroskopowego
  • pomiar i analiza właściwości materiałów metodą ultradźwięków
  • pomiar i analiza właściwości materiałów za pomocą technik wizyjnych, w zakresie światła widzialnego
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -