Ogłoszenia / Ogłoszenia dla pracowników

Kongres Ekoinwestycje w przemyśle spożywczym

22 lutego 2017 roku w Hotelu Mercure w Warszawie odbył się Kongres Ekoinwestycje w przemyśle spożywczym, zorganizowany przez BIKOTECH. W Kongresie uczestniczyło ponad stu przedstawicieli sektora spożywczego: kadra techniczna i zarządzająca zakładów produkujących żywność.

Dyskutowano o biogospodarce, oszczędzaniu mediów, zarządzaniu energią i nowych technologiach wspomagających dbałość o środowisko naturalne. Partnerami Kongresu były firmy: SM Mlekovita, Grupa Żywiec SA oraz Coca-Cola HBC Polska.

Referat wprowadzający pt. „Biogospodarka – Strategiczny kierunek polityki Unii Europejskiej” wygłosiła dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Pod koniec pierwszej części wręczono wyróżnienia AgroIndustry „Ekoinwestor w Przemyśle Spożywczym”. W tym roku do konkursu zgłoszonych zostało ponad 20 projektów. Nagrody laureatom wręczał prof. Janusz Wojdalski – SGGW w Warszawie, członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -