Konferencje / Ogłoszenia dla studentów

Zaproszenie na Dni WIP 2017 oraz XXVI Międzynarodową Konferencję Studentów

Samorząd Studentów Wydziału Inżynierii Produkcji, Koło Naukowe Studentów WIP, Międzywydziałowe Koło Naukowe Menadżer oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji, kontynuując wieloletnią tradycję, zapraszają w dniu 6 czerwca 2017 roku na Dni Wydziału Inżynierii Produkcji połączone z XXVI Międzynarodową Konferencję Naukową Studentów.

W ramach Dni WIP odbędzie się XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów pt. „Współczesne Aspekty Inżynierii Produkcji”, na której studenci przedstawiają referaty dotyczące realizowanych prac badawczych. Konferencja ta przybliża aspekty Inżynierii Produkcji w zakresie wykraczającym poza standardowe programy nauczania. Jest również czynnikiem wpływającym na zwiększenie się aktywności studentów poprzez ich zaangażowanie w działalność kół naukowych.

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów do zgłaszania się na konferencje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://goo.gl/forms/nf7Z70Fe28u5qcNt2 w terminie do 15 maja 2017r.

Uwieńczeniem Dni Wydziału będzie tradycyjne ognisko, które ma na celu zbliżenie do siebie studentów i pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji. Podczas ogniska przewidziane są konkursy zarówno dla studentów jak i pracowników.

Ognisko to wieloletnia tradycja Wydziału Inżynierii Produkcji na którą wszyscy czekają przez cały rok. Jest ono również podziękowaniem ze strony studentów dla naszych wykładowców za włożony wkład w naszą edukację. Taka impreza pozwala na integrację całej społeczności Wydziału począwszy od studentów do wykładowców i pracowników technicznych.

Koszt uczestnictwa w Konferencji Naukowej wynosi 250 zł za osobę. W cenę wliczone jest: zakwaterowanie, wyżywienie, udział w konferencji, uczestnictwo we wszystkich punktach programu.

Problematyka poruszana podczas tegorocznej edycji będzie dotyczyć:

  • inżynierii rolniczej i leśnej,
  • energetyki odnawialnej
  • ekonomicznych aspektów produkcji.

Zakwalifikowane referaty będą zamieszczone w publikacji, dlatego prosimy o zastosowanie się do poniższych wymogów edytorskich.

Wymogi edytorskie artykułów:
Pełne artykuły należy przesyłać w języku polskim lub angielskim. Prezentacja podczas konferencji będzie możliwa w dwóch językach do wyboru: angielskim i polskim. Artykuł nie powinien zawierać więcej niż 8 stron. Tytuł i streszczenie w języku angielskim.
Zaleca się przygotowanie maszynopisu za pomocą edytora Word, czcionką Arial o rozmiarze 11, interlinia – 1. W przypadku strony A4 należy ustawić następujące marginesy: górny – 5 cm, dolny – 4 cm, wewnętrzny i zewnętrzny po 4 cm, na oprawę – 0 cm, nagłówek – 4, 2 cm, i stopka – 0, 5 cm. Na stronie tytułowej należy umieścić: imię i nazwisko autora, nazwę uczelni oraz tytuł referatu.

Prezentacja referatów:
W zgłoszeniu należy podać sposób prezentacji (folia, prezentacja Power Point, inna). Czas referowania nie powinien przekroczyć 10 minut. Jeżeli praca ma więcej niż jednego autora, proszę podkreślić nazwisko osoby referującej.

Kontakt z organizatorami:
Streszczenia i pełne teksty prac oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres email: dniwip@gmail.com (z dopiskiem w temacie „DNI WIP 2017”).
Kontakt telefoniczny z organizatorami jest możliwy pod nr tel. +48 22 59 34 508.

Bezpośredni kontakt z organizatorami:
Dr inż. Szymon Głowacki – szymon_glowacki@sggw.pl , tel. +48 22 59 346 16
Jędrzej Wojtala – jedrzej_wo@poczta.pl , tel. +48 507 613 389
Jakub Gidziński – jakub.gidzinski@gmail.com , tel +48 888 105 244
Katarzyna Wójcik – kaatarzyna.wojcikk@gmail.com , tel. +48 535 575 345

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -