Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Spotkania z cyklu “Miesiąc naukowej mobilności i MSCA”

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza do udziału w spotkaniach z cyklu “Miesiąc naukowej mobilności i MSCA”.

20 lat MSCA – Innovative Training Networks. Warszawa 24 kwietnia 2017 r.

Pierwsze spotkanie z cyklu “Miesiąc naukowej mobilności i MSCA” adresowane do polskich instytucji biorących udział w projektach MSCA Innovative Training Networks, ale otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w tym potencjalnych wnioskodawców. W spotkaniu weźmie udział oficer projektowy z Research Executive Agency KE. Są jeszcze wolne miejsca – zapraszamy do rejestracji na https://www.kpk.gov.pl/?event=miesiac-naukowej-mobilnosci-i-msca-innovative-training-networks

Prawa własności intelektualnej i otwarty dostęp w Programie Horyzont 2020. Warszawa 25 kwietnia 2017 r.

Drugie spotkanie z cyklu “Miesiąc naukowej mobilności i MSCA” dotyczy kwestii związanych z prawami własności intelektualnej w projektach Programu Horyzont 2020 oraz otartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych.

W spotkaniu weźmie udział p. Jakub Ramocki z IPR Helpdesk KE. Są jeszcze wolne miejsca – zapraszamy do rejestracji na https://www.kpk.gov.pl/?event=miesiac-naukowej-mobilnosci-i-msca-prawa-wlasnosci-intelektualnej-i-otwarty-dostep

20 lat MSCA – Research and Innovation Staff Exchange. Warszawa 25 kwietnia 2017 r.

Trzecie spotkanie z cyklu “Miesiąc naukowej mobilności i MSCA” dotyczy różnych aspektów realizacji projektów MSCA Research and Innovation Staff Exchange. Podczas spotkania będziemy przedstawiać projekty MSCA RISE oraz dyskutować na temat ich realizacji. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w tym potencjalnych wnioskodawców. W spotkaniu weźmie udział oficer projektowy z Research Executive Agency KE. Są jeszcze wolne miejsca – zapraszamy do rejestracji na https://www.kpk.gov.pl/?event=miesiac-naukowej-mobilnosci-i-msca-research-and-innovation-staff-exchange

 

 

 

 

 

Pozdrawiam

 

 

 

Bogna Hryniszyn

 

Koordynator w obszarze: Europejska Rada ds. Badań Naukowych Ekspert w obszarze: Działania Marii Skłodowskiej-Curie

 

kom. +48 500 207 843

tel. +48 22 828 74 83

 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -