Konkurs BHP / Okiem studenta

IX Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

W dniu 20 kwietnia 2017r. na Wydziale Inżynierii Produkcji odbył się finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w bieżącej edycji Konkursu wzięło udział  ponad 2000 uczniów średnich szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leśnym z całego kraju, z których do finału przystąpiło 91 osób.

Finaliści musieli wykazać się wyjątkową wiedzą, nie tylko dlatego, że konkurs dotyczył mało popularnej dziedziny jaką jest bhp i ergonomia w rolnictwie, ale również z tej przyczyny, że poziom zadań wykraczał daleko poza ramy szkolnych programów nauczania.

Po dokonaniu oceny testów, na podstawie zdobytej liczby punktów, Centralna Komisja Konkursowa w składzie której znaleźli się przedstawiciele organizatorów konkursu  wyłoniła 5 laureatów:

I miejsce
Andrzej Bogusz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej, który podczas egzaminu finałowego uzyskał 47 pkt. Nagrodę za profesjonalne przygotowanie Laureata otrzymał Andrzej Kalinowski.
II miejsce
Kamil Antosiak z Zespołu Szkół w Krasnosielcu, który podczas egzaminu finałowego uzyskał 46 pkt. Nagrodę za profesjonalne przygotowanie Laureata otrzymała Aneta Michalska.
III miejsce
Andrzej Bugała z Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu, który podczas egzaminu finałowego uzyskał 45 punkty. Nagrodę za profesjonalne przygotowanie Laureata otrzymał Mariusz Szymański.
IV miejsce
Krystian Kordowski z Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, który podczas egzaminu finałowego uzyskał 44 pkt. Nagrodę za profesjonalne przygotowanie Laureata otrzymał Wiesław Sakowski.
V miejsce
Marcin Szymczak z Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku, który podczas egzaminu finałowego uzyskał 43 punkty. Nagrodę za profesjonalne przygotowanie Laureata otrzymał Daniel Gorący.

Współorganizatorami są Magazyn technologii bezorkowych Bez Pługa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (partner strategiczny) oraz sponsorzy – firmy Bayer CropScience, Grene, 3M Poland Sp. z o.o.

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -