Seminaria

Metoda prognozowania wydajności maszynowego pozyskiwania drewna poklęskowego na podstawie cech uszkodzonej powierzchni leśnej

W dniu 10 czerwca (wtorek) 2014 roku o godz. 9:15, na Wydziale Inżynierii Produkcji w Auli im. prof. Józefa Kuczewskiego (budynek 18) odbędzie się seminarium naukowe, na którym referat wygłosi:

dr inż. Jacek Brzózko

p.t. „Metoda prognozowania wydajności maszynowego pozyskiwania drewna poklęskowego na podstawie cech uszkodzonej powierzchni leśnej

Serdecznie zapraszam pracowników, słuchaczy studiów doktoranckich i studentów.

Prodziekan ds. Nauki
Wydziału Inżynierii Produkcji
dr hab. inż. Jędrzej Trajer, prof. SGGW

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -