Ogłoszenia dla pracowników

Szkolenie dotyczące akcji Marie Skłodowskiej-Curie Individual Fellowships (MSCA IF)w ramach programu Horyzont2020

Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych Biura Nauki i Projektów zaprasza na szkolenie dotyczące akcji Marie Skłodowskiej-Curie Individual Fellowships (MSCA IF) w ramach programu Horyzont2020

Szkolenie odbędzie się w dniu 12.05.2017  r. o godzinie 10:00 w Auli 3 w budynku nr 37. Szkolenie poprowadzi pan Adam Głuszuk, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Szkolenie skierowane jest do młodych oraz doświadczonych naukowców.

Warunkiem, jaki powinien spełniać kandydat aplikujący w ramach programu to posiadanie tytułu doktora lub 4 lata stażu badawczego.

Indywidualne Granty Badawczo-Szkoleniowe (MSCA IF) obejmują pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim, udział w konferencjach oraz w szkoleniach w Europie jak i poza jej granicami.

W ww. grantach wyróżniamy dwa typy projektów: EUROPEAN FELLOWSHIPS (umożliwiający realizację grantu w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym) oraz GLOBAL FELLOWSHIPS (umożliwiający realizację grantu najpierw w kraju trzecim następnie obowiązkowy powrót do Europy).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, do 11 maja, dostępnego pod poniższym linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1gpU_qEpLdfrbG49Rqi-WfWIJuhQwFaop5WRotTePJwY/edit

Program spotkania
9:30 – 10:00 Rejestracja
10:00 – 10.15 Otwarcie szkolenia przez Prorektora ds. Nauki, prof. dr hab. Mariana Binka
10.15 – 10.45 Zasady ogólne projektów w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)
10.45 – 11.00 Przygotowanie części A wniosku
11.00 – 11.45 Przygotowanie części B wniosku
11.45 – 12.05 Przerwa kawowa
12.05 – 12.35 Kryteria oceny projektów MSCA IF
12.35 – 13.00 Pytania i odpowiedzi
Konsultacje indywidualne

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -