Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Zapisy na szkolenie “Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (Widening)”

24 maja 2017 r. godz. 10.00, Sala 112, budynek nr 8 odbędzie się szkolenie dotyczące programu Horyzont2020 “Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (Widening)”.

Spotkanie poprowadzi ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie w trakcie, którego zapewniamy możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie do dnia 23 maja, formularza zgłoszeniowego dostępnego pod poniższym adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Qri9SYALPfd0j5VFC1j-CVBlx0iflRwUA7MsUCF141FiYA/viewform

Program szkolenia:

9:30 – 10:00 Rejestracja
10:00 – 10.15 Otwarcie szkolenia przez prof. dr hab. Michała Zasadę, Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej
10.15 – 10.45 Zasady ogólne projektów w ramach Twinning i ERA Chairs
10.45 – 11.15 Zasady przygotowania wniosków w ramach Twinning
11.15 – 11.45 Zasady przygotowania wniosków w ramach ERA Chairs
11.45 – 12.05 Przerwa
12.05 – 12.35 Kryteria oceny projektów w ramach pakietu Widening
12.35 – 13.00 Pytania i odpowiedzi
Konsultacje indywidualne

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -