Ogłoszenia dla pracowników / Programy NCBiR

Nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej.

Trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej.

Działanie powinno służyć m.in. zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych.

Nabór wniosków jest ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń. Do tej pory NCBR zaakceptowało do dofinansowania 38 wniosków na łączną kwotę 164 750 EUR.

Indykatywny budżet przeznaczony na dofinansowanie działań wynosi 400 tys. EUR.

Dokumentacja konkursowa oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/art,5109,polsko-norweska-wspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.html

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -