Jubileusze i nagrody / Konferencje

Obchody Jubileuszu 40-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji

W dniach 8-10 czerwca 2017 roku odbyły się obchody 40-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wydział Inżynierii Produkcji (dawniej Wydział Techniki Rolniczej i Leśnej) obchodził Jubileusz 40-lecia istnienia. W ramach obchodów odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału, w ramach którego wręczono medal “Zasłużony dla Wydziału”.

Początki powstania Wydziału sięgają końca lat 40-tych XX wieku, kiedy to Zakład Mechaniki i Maszynoznawstwa Rolniczego należący wówczas do Wydziału Ogrodniczego SGGW, miał siedzibę przy ulicy Hożej 74 w Warszawie. W 1948r. powstały Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa przejął Stację w Kłudzienku i pomieszczenia Zakładu Mechaniki i Maszynoznawstwa Rolniczego. W wyniku reorganizacji uczelni w 1951r. Wydział Rolniczy został podzielony na Wydział Zootechniczny i Wydział Rolny, na który to przeniesiono Katedrę Mechaniki i Maszynoznawstwa Rolniczego.  W roku akademickim 1969/70 przy Wydziale Rolniczym powołano do życia Oddział Mechanizacji Rolnictwa. W dniu 1 października 1977 roku nastąpiło utworzenie Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej. Z dniem 1.01.2000 roku decyzją Rektora zmieniono nazwę wydziału na Wydział Inżynierii Produkcji.

W ramach zasług dla Wydziału, Uchwałą Senatu SGGW,  Salę Wykładową nr 219/220  w budynku nr 21 nazwano imieniem Profesora Cezarego Bocheńskiego i odsłonięto tablicę pamiątkową o następującej treści.

SALA IM PROF. CEZAREGO BOCHEŃSKIEGO
PROF. DR HAB. CEZARY BOCHEŃSKI
1937 – 2009
ORGANIZATOR I DŁUGOLETNI KIEROWNIK
ZAKŁADU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ
STACJI KONTROLI POJAZDÓW.
WYBITNY SPECJALISTA Z ZAKRESU SILNIKÓW SPALINOWYCH
I EKSPLOATACJI TECHNICZNEJ, ZAŁOŻYCIEL I DŁUGOLETNI PRZEWODNICZĄCY POLSKIEGO TOWARZYSTWA RECYCLINGU, CZŁONEK LICZNYCH ORGANIZACJI NAUKOWYCH
I SPOŁECZNYCH, NAUCZYCIEL I WYCHOWAWCA MŁODZIEŻY
W SZKOLE GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
I POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

Jubileusz był również okazją do zorganizowania Konferencji Naukowej pt. “Inżynieria Produkcji Rolniczej i Leśnej”, w której wzięli udział pracownicy krajowych i zagranicznych jednostek naukowych.

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -