Konferencje

Inżynieria Produkcji Rolniczej i Leśnej

W dniach 8-9 czerwca 2017 roku odbyła się Konferencja Naukowa “Inżynieria Produkcji Rolniczej i Leśnej” zorganizowana w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Organizatorami Konferencji był Wydział Inżynierii Produkcji wraz z Polskim Towarzystwem Inżynierii Rolniczej. Patronat objęli JM Rektor SGGW w Warszawie prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Minister Środowiska Jan Szyszko.

W Konferencji wzięło udział ponad 120 uczestników z krajowych i zagranicznych jednostek naukowych. Wygłoszonych zostało 7 referatów plenarnych, 21 referatów w sekcjach tematycznych oraz zaprezentowano 13 posterów.

Materiały do pobrania

Inżynieria Produkcji Rolniczej i Leśnej (2.7 MiB, 1052 downloads)

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -