Ogłoszenia / Publikacje

Marketing w elektroenergetyce

Wydawnictwo Delfin wydało książkę pt. “Marketing w elektroenergetyce”, której autorami są Franciszek Krawiec i Stella Krawiec

W literaturze istnieje niewiele pozycji dotyczących marketingu w elektroenergetyce. Monografia stanowi syntetyczne opracowanie o charakterze teoretyczno-dydaktycznym odniesione do realiów amerykańskiego i polskiego sektora elektroenergetycznego.  Wypełnia istniejącą lukę  wiedzy w zakresie marketingu czy też zarządzania marketingiem w tym segmencie energetyki. Przedstawia w sposób przekonywujący i zrozumiały aspekty koncepcji inteligentnej sieci, nowych konfiguracji sektora i modeli biznesowych przedsiębiorstw elektroenergetycznych oraz zarządzania marketingiem energii i usług elektroenergetycznych. Jest to pierwsza w Polsce próba kompleksowego ujęcia tych zagadnień, oparta na solidnych studiach literaturowych i wieloletnich doświadczeniach wynikających z pracy z wieloma menedżerami generalnymi w USA.

Autorzy mają szerokie doświadczenie w badaniu przedsiębiorstw w ogóle, a w szczególności przedsiębiorstw energetycznych w różnych systemach gospodarczych i różnych regionach świata. Dobrze się stało, że chcieli się tą wiedzą podzielić z polskim czytelnikami.

Książka zapełni lukę na polskim rynku wydawnictw menadżersko-ekonomicznych w zakresie publikacji poświęconych  planowaniu i zarządzaniu firmami elektroenergetycznymi. Ma ona nie tylko znaczne walory naukowe, ale również aplikacyjne. Stanowi więc wartościowe opracowanie przydatne w treningach, szkoleniach, konsultingu i dydaktyce na różnych kierunkach ekonomiczno-menedżerskich oraz technicznych, gdyż  przytacza wiele  przykładów i  przekonywujących argumentów.  Emerytowany profesor dr hab. Franciszek  Krawiec do lutego 2017 roku pracował w Katedrze Organizacji i Inżynierii Produkcji.

Marketing w elektroenergetyce
Franciszek Krawiec, Stella Krawiec
Wydawnictwo Delfin
Warszawa 2017
Stron: 242
ISBN: 978-83-8085-452-9

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -