Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla doktorantów / Ogłoszenia dla pracowników

Spotkanie informacyjne “ERC Workshop: How to succeed in an ERC grant application?”

Imperial College London i Polska Akademia Nauk zapraszają na spotkanie informacyjne: “ERC Workshop: How to succeed in an ERC grant application?”.

Warsztaty są skierowane do naukowców zainteresowanych aplikowaniem o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2017 r. w Pałacu Staszica przy ulicy Nowy Świat 72 w Warszawie.

Warsztaty dedykowane są w szczególności reprezentantom nauk przyrodniczych i ścisłych planujących aplikowanie o granty Starting i Consolidator, tj. w momencie składania wniosku będących odpowiednio 2-7 oraz od 7-12 lat po uzyskaniu tytułu doktora.

Podczas pierwszej części spotkania przedstawione zostaną zasady udzielania grantów oraz rekomendacje ewaluatorów oraz laureatów grantów ERC. W trakcie drugiej części warsztatów najlepsi z uczestników będą mogli przedyskutować swoje pomysły badawcze z ekspertami podczas konsultacji indywidualnych.

Dodatkowo 29 czerwca dla wybranych naukowców specjaliści z BDN PAN poprowadzą warsztaty “Wniosek ERC krok po kroku”, w trakcie których szczegółowo omówione zostaną zasady przygotowania wniosku projektowego, kwestie etyczne i budżetowe, uczestnicy będą mieli szansę na zapoznanie się z abstraktami projektów, które uzyskały dofinansowanie a także na analizę życiorysów laureatów grantów ERC.

Kandydaci mogą zgłaszać swoje uczestnictwo elektronicznie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://goo.gl/forms/Lvkb2gh2dadGQ13H3 najpóźniej do 19 czerwca 2017 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc będzie prowadzona selekcja nadesłanych wniosków.

Agenda spotkania jest dostępna pod adresem: https://instytucja.pan.pl/images/2017/BDN/Agenda_ERC_Workshop_28.06.2017.pdf

Więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo na stronie: https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/4476-warsztaty-dla-naukowcow-aplikujacych-o-granty-erc

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -