Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla doktorantów / Ogłoszenia dla pracowników

Konsultacyjne w ramach projektu “Akredytacje zagraniczne”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza na spotkania konsultacyjne w ramach projektu “Akredytacje zagraniczne”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Od 27 kwietnia 2017 r. trwa ciągły nabór wniosków uczelni. Celem spotkań jest omówienie problemów związanych z przygotowaniem wniosków przez beneficjentów projektu “Akredytacje zagraniczne” i udzielenie odpowiedzi na pytania wnioskodawców dotyczące dalszej realizacji  projektu.

Zapraszamy w szczególności władze uczelni i osoby odpowiedzialne za strategię umiędzynarodowienia, rozwój i organizację kształcenia oraz współpracę międzynarodową.

Miasta, w których odbędą się spotkania, oraz terminy spotkań:

  • Kraków – 26.06.2017 (poniedziałek), zgłoszenia przyjmujemy do 19.06.2017
  • Warszawa – 28.06.2017 (środa), zgłoszenia przyjmujemy do 21.06.2017

Prosimy o dokonanie rejestracji poprzez wysłanie zgłoszenia na jeden z wyżej wymienionych terminów spotkań na adres akredytacje@nauka.gov.pl O możliwości uczestnictwa w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Dokładne miejsce spotkania zostanie przesłane w mailu zarejestrowanym uczestnikom

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -