Ogłoszenia dla pracowników / Wizyty naukowe

Wizyta dr inż. Jacka Skudlarskiego na Uniwersytecie w Kijowie

W dniach 15-19 maja 2017 r. dr inż. Jacek Skudlarski przebywał z wizytą na Wydziale Ekonomicznym w Państwowym Uniwersytecie Zasobów Naturalnych  i Środowiska w Kijowie (Ukraina).

Celem wizyty było prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus + Teching. Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia dotyczące energetycznego wykorzystania biomasy rolniczej. W wyniku zainteresowania studentów jak i kadry naukowej dr inż. Jacek Skudlarski przedstawił  również stan i perspektyw rozwoju energetyki w Polsce odnawialnej w tym sektora płynnych biopaliw transportowych.

W ramach wizyty w Kijowie odbyły spotkania z kadrą naukową dotyczące działań badawczych w ramach rozpoczętej dwa lata temu współpracy naukowej z przedstawicielem Wydziału Ekonomicznego dr Oksaną Makarchuk, która pod koniec kwietnia 2017 r. przebywała na Wydziale Inżynierii Produkcji w ramach programu Erasmus + Teching.

W ostatnim dniu pobytu dr inż. Jacek Skudlarski uczestniczył w XIII Miedzynarodowej Konferencji Naukowej „Energy Efficienty in Technique. TechEnergy 2017”, którą zorganizował Państwowy Uniwersytet Zasobów Naturalnych  i Środowiska. Na sesji plenarnej dr inż. Jacek Skudlarski wygłosił referat p. „Rynek ciągników w Polsce”.

Linki do ukraińskich komunikatów: https://nubip.edu.ua/node/33457 , https://nubip.edu.ua/node/33406

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -