Ogłoszenia

Zmarł prof. dr hab inż. Jan Pabis

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19 czerwca 2017 roku zmarł prof. dr hab. inż. JAN PABIS

Emerytowany wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW, Wybitny specjalista w zakresie suszarnictwa warzyw i owoców, przechowalnictwa produktów rolniczych, techniki cieplnej, techniki rolniczej i ogrodniczej. Autor licznych publikacji naukowych.

Uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Odznaczony m. in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową SGGW, Zasłużony Pracownik Rolnictwa.

Odszedł wybitny naukowiec i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej, Człowiek wielkiej dobroci i skromności, otwarty na potrzeby innych.

Cześć Jego Pamięci!
Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Produkcji 

 

Otwarte żałobne posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Produkcji, odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 13 w sali Rady Wydziału (budynek 21).

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -