Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Workshop projektu TESSe2b – Bochum, 22 czerwca 2017r.

W dniu 22 czerwca 2017  Ruhr Universität Bochum zorganizował w Bochum w Niemczech pierwszy Workshop projektu TESSe2b „Thermal Energy Storage Systems for Energy Efficient Buildings. An integrated solution for residential building energy storage by solar and geothermal resources”.

W warsztatach udział wzięli pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji dr inż. Tomasz Bakoń – członek Steering Committee odpowiedzialny za realizację projektu TESSe2b w SGGW oraz dr hab. inż. Paweł Obstawski – członek Project Specific Committee for Business-economics & Marketing. Spotkanie miało na celu przybliżyć projekt TESSe2b potencjalnym użytkownikom i cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zaproszonych gości.

Przewidzianych jest łącznie 8 spotkań warsztatowych, z których jedno będzie zorganizowane przez Wydział Inżynierii Produkcji SGGW, warsztaty w Warszawie są zaplanowane na wiosnę 2019 roku.

Było to już trzecie w 2017 roku, spotkanie projektu TESSe2b, w którym wzięli udział pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW. Poprzednie spotkania to:

– Spotkanie robocze Zadania 5 „Opracowanie efektywnego inteligentnego algorytmu sterowania dla systemu TESSe2b”, w zadaniu tym SGGW jest koordynatorem kilku podzadań. Spotkanie odbyło się 2 lutego 2017 roku w Bochum w Niemczech.

– Czwarte spotkanie konsorcjum TESSe2b, które odbyło się w siedzibie Research Executive Agency w Brukseli w dniach 6 i 7 kwietnia 2017 i związane było z rozliczeniem pierwszej fazy realizacji projektu (październik 2015 – marzec 2017). Pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji dr inż. Tomasz Bakoń oraz dr hab. inż. Paweł Obstawski przedstawili przedstawicielom Komisji Europejskiej stan realizacji badań wykonywanych przez SGGW w ramach kilku zadań projektowych.

Koordynatorem konsorcjum TESSe2b złożonego z 10 członków jest Instituto Politécnico de Setubal w Portugalii.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -