Ogłoszenia dla pracowników

The 20th IFAC World Congress – Tuluza

W dniach 9–14 lipca pracownicy Zakładu Gospodarki Energetycznej, dr hab. Robert Sałat i dr Michał Awtoniuk, uczestniczyli w prestiżowej konferencji The 20th IFAC World Congress (www.ifac2017.org) zorganizowanej w Tuluzie we Francji.

Na konferencji zaprezentowano pracę Black-Box Identification of a Pilot-Scale Dryer Model: A Support Vector Regression and an Imperialist Competitive Algorithm Approach, której autorami są Robert Sałat, Michał Awtoniuk oraz Krzysztof Korpysz.

Jest to najważniejszy kongres z dziedziny automatyki na świecie, za przygotowanie którego odpowiada organizacja IFAC (International Federation of Automatic Control). Konferencje tej rangi są organizowane nieprzerwanie od 1960 r. zaledwie raz na trzy lata.

Selekcja prac była rygorystyczna, już na etapie recenzji odrzucono blisko 40% nadesłanych referatów. W kongresie wzięło udział 3460 uczestników z 86 krajów, wygłoszono 2800 referatów pogrupowanych w 40 sesjach tematycznych. Olbrzymim wyróżnieniem było pełnienie przez Roberta Sałata funkcji przewodniczącego sesji Applications of System Identification.

Kongres był wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń związanych z prowadzeniem badań i nauczaniem automatyki w jednostkach naukowych z różnych zakątków świata. Kolejny kongres odbędzie się w 2020 r. w Berlinie (www.ifac2020.org).

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -