Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Szkolenia dla menedżerów badań naukowych – “V4 Training for research managers”

Biura Państw Grupy Wyszehradzkiej organizują kolejną edycję szkolenia dla menedżerów badań naukowych – “V4 Training for research managers”.

Szkolenie odbędzie się w dniach: 6-8 listopada 2017 r. w Brukseli i jest przeznaczone dla pracowników instytutów PAN, szkół wyższych, instytutów naukowo-badawczych z Polski działających w obszarze nauk przyrodniczych, którzy mają już doświadczenie w zakresie aplikowania do Horyzontu 2020 i chcieliby rozwijać swoją wiedzę oraz umiejętności.

Kwalifikacja na szkolenie odbywać się będzie na podstawie przesłanego CV oraz listu motywacyjnego (maks. 1 strona) w języku angielskim. Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres: polsca@polsca.pan.pl  najpóźniej do dnia 11 września 2017 r. do godz. 16:00.

Językiem szkolenia jest angielski. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty podróży do/z Brukseli oraz koszty pobytu w Brukseli.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie POISCA: http://polsca.pan.pl/events/szkolenie-dla-menedzerow-badan-naukowych-brukseli-v4-training/

 

 

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -