Inauguracja roku akademickiego

Zaproszenie na Uroczystą Wydziałową Inaugurację roku akademickiego 2017/2018

Zaproszenie na Uroczystą  Wydziałową Inaugurację roku akademickiego 2017/18.

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Produkcji
      Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

 mają zaszczyt zaprosić na

WYDZIAŁOWĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

która odbędzie się

6 października 2017 roku (piątek) o godz. 9.00
w Auli Kryształowej SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie

Program uroczystości:

  1. Hymn Państwowy
  2. Otwarcie uroczystości przez Dziekana Wydziału hab. inż. Tomasza Nurka, prof. nadzw. SGGW
  3. Immatrykulacja studentów I roku
  4. Wystąpienie przedstawiciela Władz Rektorskich
  5. Wręczenie nagród JM Rektora
  6. Wykład inauguracyjny pt. „Drgania i hałas – współczesne zanieczyszczenie środowiska”,
    dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski – Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej
  7. Gaudeamus

 

W dniu inauguracji,  godziny 9.00-12.00 będą wolne od zajęć dydaktycznych dla wszystkich roczników oprócz pierwszego.

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -