Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Udział w Polsko-Niemieckich Rozmowach Kooperacyjnych

Możliwość udziału w Polsko-Niemieckich Rozmowach Kooperacyjnych z niemieckimi instytutami, zrzeszeniami i firmami na stoisku Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych (BMBF) oraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE i Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) – Przedstawicielstwem w Warszawie.

Informujemy, że jest możliwość wzięcia udziału w Polsko-Niemieckich Rozmowach Kooperacyjnych z niemieckimi instytutami, zrzeszeniami i firmami na stoisku Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych (BMBF) oraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE i Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) – Przedstawicielstwem w Warszawie.

Rozmowy Kooperacyjne prowadzone są przez cały okres trwania Targów POL-ECO-SYSTEM 2017 w Poznaniu, czyli w dniach 17.10.2017 – 19.10.2017, na stoisku BMBF w paw. 5, stoisko nr 34.

Udział w rozmowach jest bezpłatny, a w razie potrzeby zapewniamy również nieodpłatnie wsparcie tłumaczy.

Naszym gościom zapewniamy nieodpłatnie karty wielokrotnego wejścia na Targi.

W załączeniu przesyłam Zaproszenie BMBF na Rozmowy Kooperacyjne oraz wykaz i szczegółowe profile naszych wystawców. Mam nadzieję, że wśród wymienionych wystawców znajdziecie Państwo interesujących z Waszego punktu widzenia.

Równocześnie chciałabym zachęcić do wzięcia udziału w Niemieckim wieczorze badań naukowych i rozwoju w środę, 18 października 2017, o godz. 17.30, w pawilonie 11 (Iglica) na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, organizowanym przez niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK Polska).

http://ahk.pl/pl/regiony/region-zachodni/singel-view-posen/events/poznan-niemiecki-wieczor-badan-naukowych-i-rozwoju/?cHash=567f81171486f4852b16ed07a5c145ae

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -