Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Piąte spotkanie konsorcjum projektu TESSe2b – Barcelona, 5-6 październik 2017r.

W dniach 5. i 6. października 2017 w Barcelonie odbyło się piąte spotkanie konsorcjum projektu TESSe2b „Thermal Energy Storage Systems for Energy Efficient Buildings. An integrated solution for residential building energy storage by solar and geothermal resources”.

Publikacja w serwisie UAS4EUROPE na temat 9. Ramowego Programu Badawczego Unii Europejskiej wymieniła projekt TESSe2b jako przykład wkładu w wyzwania społeczne.

Podczas spotkania przedstawiono bieżące postępy w realizacji projektu i wyznaczono dalsze kierunki pracy. Wyjazd połączony został z wizytą w jednym z trzech demonstratorów systemu TESSe2b, który ma być umieszczony w budynku w miejscowości Calonge de Segarra w gminie Alta Anoia ok. 100 km na północny zachód od Barcelony. Zapoznano się z postępem prac budowlanych i adaptacyjnych.

Dzień wcześniej 4. października zostało zorganizowane Exploitation Strategy Seminar, mające na celu wybranie i ustalenie praw własności intelektualnej (w tym praw do patentów) rezultatów projektu.

Koordynatorem konsorcjum złożonego z 10 członków jest Instituto Politécnico de Setubal w Portugalii. Na spotkaniu SGGW reprezentowali pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji dr inż. Tomasz Bakoń – odpowiedzialny za realizację projektu TESSe2b w SGGW oraz dr hab. inż. Paweł Obstawski.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -