POWER / Programy europejskie

Postaw na sukces – Program podnoszenia kompetencji studentów interdyscyplinarnego kierunku Inżynieria systemów biotechnicznych oraz zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy

„Postaw na sukces – Program podnoszenia kompetencji studentów interdyscyplinarnego kierunku Inżynieria systemów biotechnicznych oraz zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy”.

„Postaw na sukces – Program podnoszenia kompetencji studentów interdyscyplinarnego kierunku Inżynieria systemów biotechnicznych oraz zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy”. to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, realizowany w okresie od 1 października 2017 r. do 31 marca 2020 r. na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA- POWR.03.01.00-00-K335/16.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju wśród 72 studentów/ek ostatnich trzech semestrów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Systemów Biotechnicznych na Wydziale Inżynierii Produkcji (WIP) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w okresie 01.10.2017-01.03.2020 r.

Całkowita wartość Projektu – 633 525,00 PLN w tym środki wspólnotowe UE – 533 934,87 PLN

Zakres Projektu obejmuje cztery zadania:

 • Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych, analitycznych, informatycznych, komunikacyjnych;
  • CERTYFIKOWANE SZKOLENIE LABVIEW CORE 1
  • CERTYFIKOWANE SZKOLENIE AUTODESK AUTOCAD – II STOPIEŃ
 • Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje zawodowe, informatyczne i analityczne;
  • WARSZTAT HYDRAULIKA MOBILNA W MASZYNACH I URZĄDZENIACH
  • WARSZTAT EKSPLOATACJA UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH I ELEKTROPNEUMATYCZNYCH
  • WARSZTAT PROGRAMOWANIE ROBOTÓW KUKA
 • Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje komunikacyjne – dodatkowe zajęcia z pracodawcami (realizowane przez Partnera Projektu);
  • WARSZTAT “METODY DRAMOWE WSPIERAJĄCE WYBÓR DROGI ZAWODOWEJ”
  • WARSZTAT „SYMULATOR NEGOCJACJI”
  • WARSZTAT TRENING KREATYWNOŚCI
 • Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych oraz wizyty studyjne u pracodawców kształcące kompetencje informatyczne, analityczne, zawodowe i komunikacyjne.

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Partnerem projektu jest: GRUPA KAPITAŁOWA „BUSINESS CONSULTING GROUP” Sp. z o.o.

Planowane efekty

 • Poszerzenie kompetencji uczestników o wiedzę nabytą w toku realizacji studiów w wyniku szkoleń, zajęć warsztatowych kształcących kompetencje w zakresie uzyskania kwalifikacji zawodowych, analitycznych, informatycznych, komunikacyjnych
 • Nabycie przez uczestników kompetencji/kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy poszerzające kompetencje komunikacyjne.

 Pliki do pobrania:

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Kwestionariusz uczestnika projektu
376.7 KiB17.10.2017143
Regulamin projektu
237.3 KiB17.10.2017263
Regulamin rekrutacji i uczestnctwa
271.6 KiB17.10.2017274

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -