Ogłoszenia dla pracowników

Warsztaty z przygotowania międzynarodowych projektów badawczych

Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych zaprasza na warsztaty z przygotowania międzynarodowych projektów badawczych.

Warsztaty będą prowadzone przez pracowników Sekcji Międzynarodowych Projektów Badawczych. Spotkania odbędą się w Biurze Nauki i Projektów (budynek nr 2, pokój nr 16).

W dniu 9 listopada o godzinie 10:00 zapraszamy na warsztat z przygotowania projektu w ramach programu BiodivERsA, na którym przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

  • Zasady przygotowania projektu w zgodności z kryteriami formalnymi;
  • Procedura wypełnienia formularza w systemie OSF;
  • Zasady konstrukcji tabeli budżetowej.

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 8 listopada do godz. 12.00: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScksWjAW9JC7iXc17O1Ev0CC55Qy0wYQTcMjWi3mvSTfI9sWg/viewform

Szczegółowe informacje o programie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-10-03-ogloszenie-biodiversa

W dniu 14 listopada o godzinie 10.00 zapraszamy na warsztat z przygotowania projektu w ramach programu DAINA 1: konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze, na którym zapoznacie się Państwo między innymi:

  • Z zasadami przygotowania projektu w zgodności z kryteriami formalnymi
  • Z kwalifikowalnością kosztów w ramach przedmiotowego projektu
  • Z zakresem danych wymaganych we wniosku
  • Procedurą wypełnienia formularza w systemie OSF;

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 13 listopada do godz. 12.00: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed8lnMaRtfeWGwKB1oBnrlQKlD6if31GfoKBP9hDGnnI28ig/viewform

Szczegółowe informacje o programie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/daina1

Zachęcamy do udziału w warsztatach. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt.

Małgorzata Ciborowska
p.o. kierownika Sekcji Międzynarodowych Projektów Badawczych
Biuro Nauki i Projektów
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
tel. 22 59 310 50
budynek nr 2, pokój nr 13

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -