Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Dzień Informacyjny dotyczący Działań Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Horyzont 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na Dzień Informacyjny dotyczący Działań Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Horyzont 2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 listopada w Warszawie, w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, przy ul. Pawińskiego 5B.

Podczas spotkania przedstawiciel Research Executive Agency EC przedstawi konkursy MSCA w nowym Programie Pracy, który został opublikowany 27 października 2017, a polscy uczestnicy trwających projektów MSCA opowiedzą o swoich doświadczeniach. Więcej informacji (program spotkania, możliwość rejestracji) znajdują się na stronach KPK: http://www.kpk.gov.pl/?event=dzialania-marii-sklodowskiej-curie-w-ostatnich-trzech-latach-programu-horyzont-2020-szanse-dla-polskich-instytucji.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -