Konferencje

X Sympozjum Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”

W dniu 26 października 2017 roku  odbyło się X Sympozjum Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”.

W dniu 26 października 2017 roku studenci studiów III stopnia Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wzięli udział w jubileuszowym X Sympozjum Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu” organizowane przez Samorząd Doktorantów Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW. Sympozjum to odbyło się w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie.

Celem wydarzenia była wymiana poglądów oraz wiedzy z szerokiej tematyki jakimi są nauki przyrodnicze, rolnicze i techniczne.

Sympozjum było skierowane do doktorantów dwóch wymienionych wyżej jednostek naukowych, którzy podzielili się ciekawymi spostrzeżeniami ze swoich badań realizowanych w ramach studiów doktoranckich w szerszym gronie.

Podczas sympozjum wygłoszono 22 interesujące prezentacje (wygłoszonych przez 10 uczestników studiów doktoranckich Instytutu Agrofizyki i 12 uczestników studiów doktoranckich Wydziału Inżynierii Produkcji). Wyróżnione zostały dwie prezentacje.

Patronat nad wydarzeniem sprawowali Dyrektor IA PAN prof. dr hab. Cezary Sławiński oraz Rada Doktorantów IA PAN. Komitet naukowy stanowili prof. dr hab. Krystyna Konstankiewicz z IA PAN w Lublinie, prof. dr hab. Artur Zdunek i dr hab. Artur Nosalewicz, prof. IA PAN oraz prof. dr hab. inż. Agnieszka Kaleta z WIP SGGW w Warszawie i dr hab. inż. Krzysztof Górnicki, prof. SGGW.

 

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -