Rozprawy doktorskie / Rozwój naukowy

mgr inż. Kamil Roman – rozprawa doktorska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej. Postępowanie prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie.

mgr inż. Kamil Roman

Dobór parametrów technicznych procesu brykietowania biomasy leśnej
Selection of technical parameters of forest biomass briquetting process

Słowa kluczowe: biomasa leśna, pozostałości zrębowe, brykietowanie, energia odnawialna,
Key words: forest biomass, forest residues, briquetting, renewable energy

Promotor
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Promotor pomocniczy
dr inż. Arkadiusz Gendek
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Recenzenci
dr hab. inż. Sławomir Obidziński – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka
prof. dr hab. inż.  Jarosław Frączek – Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Termin i miejsce obrony
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie
bud. 18, Aula im. prof. J. Kuczewskiego
Data: 19 grudnia 2017r., godz. 12.00

Z pracą można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 164, bud. 21 p. 102

 

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Streszczenie (Abstract) rozprawy doktorskiej EN
mgr inż. Kamil Roman
57.8 KiB14.11.2017116
Streszczenie rozprawy doktorskiej PL
mgr inż. Kamil Roman
74.2 KiB14.11.2017166
Recenzja 1 rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Romana
dr hab. inż. Sławomir Obidziński
1.8 MiB13.11.2017336
Recenzja 2 rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Romana
prof. dr hab. Jarosław Frączek
2.0 MiB13.11.2017163

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -