Rozprawy doktorskie / Rozwój naukowy

mgr inż. Kamil Roman – rozprawa doktorska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej. Postępowanie prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie.

mgr inż. Kamil Roman

Dobór parametrów technicznych procesu brykietowania biomasy leśnej
Selection of technical parameters of forest biomass briquetting process

Słowa kluczowe: biomasa leśna, pozostałości zrębowe, brykietowanie, energia odnawialna,
Key words: forest biomass, forest residues, briquetting, renewable energy

Promotor
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Promotor pomocniczy
dr inż. Arkadiusz Gendek
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Recenzenci
dr hab. inż. Sławomir Obidziński – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka
prof. dr hab. inż.  Jarosław Frączek – Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Termin i miejsce obrony
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie
bud. 18, Aula im. prof. J. Kuczewskiego
Data: 19 grudnia 2017r., godz. 12.00

Z pracą można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 164, bud. 21 p. 102

 

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Recenzja 2 rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Romana
prof. dr hab. Jarosław Frączek
2.0 MiB13.11.2017163
Recenzja 1 rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Romana
dr hab. inż. Sławomir Obidziński
1.8 MiB13.11.2017336
Streszczenie (Abstract) rozprawy doktorskiej EN
mgr inż. Kamil Roman
57.8 KiB14.11.2017116
Streszczenie rozprawy doktorskiej PL
mgr inż. Kamil Roman
74.2 KiB14.11.2017166

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -