Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Dzień informacyjny poświęcony 2. Wyzwaniu Społecznemu w programie Horyzont 2020

SGGW wspólnie z Krajowym Punktem Kontaktowym, organizuje dzień informacyjny poświęcony 2. Wyzwaniu Społecznemu w programie Horyzont 2020: “Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”.

Spotkanie odbędzie się dnia 6 grudnia 2017 r. na ul. Rakowieckiej (Aula II).

W trakcie Dnia Informacyjnego przedstawione zostaną nowe możliwości jakie naukowcom daje udział w programie Horyzont 2020, zapoznamy uczestników z bieżącą tematyką konkursów w obszarze 2. Wyzwania Społecznego na 2018 rok oraz poruszymy kwestie związane z tworzeniem Grup Operacyjnych w ramach Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji w Rolnictwie (EIP-AGRI) i Cyfrowych Ośrodków Innowacji (Digital Innovation Hub) w ramach unijnej inicjatywy Digitalizacja Europejskiego Przemysłu. Swoją obecność potwierdził już Dr Tomasz Calikowski, przedstawiciel Komisji Europejskiej i Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji, który opowie o nowych tematach i perspektywach przyjętych dla 2. Wyzwania Społecznego na lata 2018-2020.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie KPK: http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-bezpieczenstwo-zywnosciowe-i-biogospodarka-w-horyzoncie-2020

Wstępna agenda spotkania

09:30 – 10:00 Registration / welcome coffee
10:00 – 10:15 Welcome, Dr inż. Zygmunt Krasiński, Director, NCP in POLAND, Prof. dr hab. Michał Zasada, Vice Rector for International Cooperation, WULS-SGGW
10:15 – 11:00 Novelties in the Horizon 2020 Societal Challenge 2 – 2018 calls + Q&A session, Dr Tomasz Calikowski, DG RTD, European Commission
11:00 – 11:20 Digital Innovation Hubs for Agriculture – ICT Innovation for agriculture, Małgorzata Szołucha, ICT NCP-PL
11:20 – 11:40 New rules for funding salaries in Horizon 2020 grants, Barbara Trammer, Legal and Financial NCP in POLAND
11:40 – 12:00 The insights and best practices from Horizon 2020 participants, Prof. dr hab. Edward Majewski, WULS-SGGW
12:00 – 12:30 Networking coffee break
12:30 – 12:50 EIT-Food: EIT Regional Innovation Scheme (EIT RIS), EIT Food CLC North-East, TBC
12:50 – 13:10 Pilot 2017 call for Operational Groups (EIP-AGRI) in Poland – results and lesson learnt, Ministry of Agriculture and Rural Development, TBC
13:10 – 13:30 Polish participation in the Horizon 2020 SC2 calls, Bożena Podlaska/Tomasz Mróz, Bio NCP in POLAND
13:30 – 14:00 Q&A session
14:00 – 14:15 Summary of the meeting
14:15 – 15:00 Individual consultations

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -