Konferencje / Ogłoszenia

II Ogólnopolski Kongres Energetyki Obywatelskiej

Informujemy, że w ramach działalności ruchu społecznego Więcej niż energia, którego  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest partnerem, organizowany jest II Ogólnopolski Kongres Energetyki Obywatelskiej.

Tegoroczna edycja Kongresu dotyczyć będzie tematyki efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i ubóstwa energetycznego co w mojej ocenie sprawia, że wydarzenie może być interesujące zarówno dla kadry Wydziału zajmującej się ww zagadnieniami jak i dla studentów, szczególnie kierunku Technologie Energii Odnawialnej.

W wydarzeniu wezmą udział Pan profesor Jerzy Buzek, Pan Michał Kurtyka – podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Pan Kazimierz Smoliński – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Pan Vincent Perrault z francuskiej Krajowej Agencja ds. Mieszkalnictwa – dyrektor programu Habiter Mieux (rządowy program termomodernizacji mieszań na dużą skalę) oraz przedstawiciele.

Szczegółowe informacje o Kongresie, aktualizowana agenda wydarzenia oraz formularz rejestracyjny:  http://wiecejnizenergia.pl/aktualnosci/ii-kongres-energetyki-obywatelskiej-1-grudnia-2017

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -