Ogłoszenia dla pracowników / Programy NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło IX edycję konkursu w ramach Programu Lider

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło  IX edycję  konkursu w ramach Programu Lider

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln zł. Budżet konkursu wynosi 60 mln zł.

Termin naboru wniosków:  15.01.2018 r. – 15.03.2018 r. 

Najważniejsze informacje o konkursie opracowane przez Biuro Nauki i Projektów na podstawie dokumentacji konkursowej zostały zestawione w załączniku. 

Ogłoszenie oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronach NCBR.

Zwracamy uwagę, że przed złożeniem do podpisu Prorektora ds. Nauki oświadczeń wymaganych we wniosku należy przedłożyć w Biurze Nauki i Projektów, Sekcja Projektów Krajowych:

  1. formularz zgłoszeniowy   (instrukcja)
  2. wniosek podpisany przez kierownika projektu i dziekana
  3. Oświadczenie jednostki w 2 egzemplarzach, podpisane przez dziekana (na jednym egzemplarzu) i panią kwestor.

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z konkursami NCN zapraszamy do kontaktu z Beatą Grzesiak, Sekcja Projektów Krajowych w Biurze Nauki i Projektów, e-mail: beata_grzesiak@sggw.pl

 

 

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -