Ogłoszenia dla doktorantów / Ogłoszenia dla pracowników / Ogłoszenia dla studentów

IV edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki

Prezydent Suwałk ogłosił IV edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki

Do dnia 28 lutego trwa zgłaszanie prac do IV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną z Miastem Suwałki.

Prace w trzech kategoriach – praca inżynierska, praca magisterska, praca doktorska – można zgłaszać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki. Pula nagród wynosi 10 tys. zł.

Prace konkursowe można zgłaszać w 9 obszarach tematycznych: gospodarka i rozwój, ekonomia i finanse, edukacja, sport, ochrona środowiska, kultura, turystyka, problematyka społeczna, promocja miasta.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody w wysokości:

  • najlepsza praca doktorska – 5000 zł brutto
  • najlepsza praca magisterska – 3000 zł brutto
  • najlepsza praca inżynierska – 2000 zł brutto

Informacji szczegółowych o konkursie udziela:

Kamil Sznel
Kierownik Biura Prezydenta Miasta
tel. 502 836 311
e-mail: ksznel@um.suwalki.pl

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -