Ogłoszenia / Rekrutacja

Rekrutacja na studia II stopnia

Ruszyła rekrutacja na studia II stopnia, w tym na nowy kierunek “Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym”. Jest to kierunek interdyscyplinarny realizowany w dwóch renomowanych uczelniach akademickich – Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Politechnice Warszawskiej.

Rekrutacja prowadzona jest drogą internetową na stronie www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja. Na tej stronie znajdują się również wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji.

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

  • dyplom studiów I stopnia kierunków (zależnie od wybranego kierunku studiów): inżynieria systemów biotechnicznych, technika rolnicza i leśna, inżynieria rolnicza, zarządzanie i inżynieria produkcji, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka, technologie energii odnawialnej (szczegółowy wykaz kierunków podany jest w załączniku http://www.sggw.pl/image/data/SGGW/rekrutacja-2017-2018/US-46-2015-2016-zasady-rekrutacj-2017-2018-z3-IIst-zm.pdf do uchwały Senatu SGGW);
  • dyplom inżyniera innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności;
  • średnia ocen ze studiów I stopnia.

Początek zajęć: semestr letni.

Czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry).

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -