Materiały promocyjne / Okiem studenta

WIP w czasie Dnia Otwartego w SGGW – luty 2018

3 lutego 2018r. w ramach Dnia Otwartego SGGW odbyło się kolejne spotkanie z uczniami szkół średnich oraz ich rodzicami.

Już niebawem uczniowie klas maturalnych staną przed decyzją jaki wybrać kierunek studiów i jak pokierować swoim życiem. W Auli Kryształowej SGGW odbyło się organizowane cyklicznie spotkanie z uczniami klas maturalnych i przedmaturalnych, prezentujące poszczególne Wydziały i realizowane na nich kierunki studiów.

Spotkanie od przedstawienia Uczelni rozpoczął Prorektor prof. dr hab. Kazimierz Tomala. Następnie kandydaci w bezpośrednich rozmowach ze studentami oraz pracownikami Wydziałów mogli dowiedzieć się jakie są zasady rekrutacji na studia, jaką wiedzę mogą zdobyć i jaką podjąć pracę po ukończeniu wybranego kierunku studiów.

Dużym zainteresowaniem wśród kilkuset z około tysiąca przybyłych kandydatów cieszyły się kierunki realizowane na Wydziale Inżynierii Produkcji: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnych oraz   Inżynieria Systemów Biotechnicznych.

Równolegle do prezentacji na w salach Centrum Wodnego odbywały się spotkania dziekanami. Z ramienia Wydziału Inżynierii Produkcji spotkanie z kandydatami i ich rodzicami prowadził Prodziekan dr. hab. inż. Bogdan Dróżdż.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -