Ogłoszenia dla pracowników

Zaproszenie na szkolenia dla menedżerów badań naukowych – “V4 Training”

Biuro Promocji Nauki PAN PolSCA w Brukseli zaprasza na kolejną edycję szkolenia dla menedżerów badań naukowych – “V4 Training”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia 2018 r. w Brukseli.

Językiem szkolenia jest angielski. Jest ono przeznaczone dla pracowników szkół wyższych, instytutów PAN oraz instytutów naukowo-badawczych z Polski.

Kwalifikacja na szkolenie odbywać się będzie na podstawie przesłanego CV oraz listu motywacyjnego w języku angielskim.

Dokumenty należy przesłać poprzez formularz dostępny na stronie najpóźniej do dnia 2 marca 2018 r. do godz. 15:00: http://polsca.pan.pl/aktualnosci/kolejna-edycja-szkolenia-dla-menedzerow-badan-naukowych-v4-training/

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty podróży do/z Brukseli oraz pobytu w Brukseli.

Szczegółowe informacje, wraz z programem szkolenia, dostępne są na stronie PolSCA w Brukseli:

Kolejna edycja szkolenia dla menedżerów badań naukowych – „V4 Training”

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -