Annals WULS / Ogłoszenia

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 70 (Agricultural and Forest Engineering)

Nowy numer Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agruculture (Agricultural and Forest Engineering) No 70

Contents:

 • ANISZEWSKA M., BRZÓZKO J., KOWALSKA E. Evaluation of biometric features and quality of seedlings from an open nursery in Dobieszyn Forest District
 • ANISZEWSKA M., NUREK T., CIEBIEŃ A. Floor board quality assessment with the use of control charts
 • MACIAK A., GÓRSKA U., ZACH Ż. Impact of saw chain cutters type on blunting speed of blades and change of cutting efficiency
 • WÓJCIK K. Vibrations produced by petrol chainsaws with variable-length guide bars during cross-cutting
 • BAKOŃ T., OBSTAWSKI P. Analysis of climatic factors affecting the size and efficiency of the thermal energy storage system
 • PIOTROWSKA E., SKOWROŃSKI P., SYPUŁA M., JANKOWSKI R. Analysis of the geothermal energy use in powering various hybrid systems
 • KORUPCZYŃSKI R. Application of measure–correlate–predict method for wind speed prediction at Łódź Hills
 • CHOCHOWSKI A., BOLBOT I., LYSENKO V., RESHETIUK V. The optimization of mobile robots energy efficiency
 • LORENCKI J. Imbalance signal analysis in switched reluctance motor
 • OBSTAWSKI P., KOZYRSKYI V., MOMOTYUK V., ZAIETS N. Energy efficient intellectual control system of the electro-technological complex of a bread-baking plant
 • KLIMKIEWICZ M., SOKOLNICKI Ł., TUCKI K. Detection of potatoes damages by thermal imaging
 • GAWORSKI M., KOCIĘDA B., DRÓŻDŻ B. Indicators for milk production by milking pipeline machine in pasture and cowshed system of cow maintenance
 • ZDANOWSKA P., DRÓŻDŻ B. Effect of mechanical oil pressing parameters on rapeseed oil efficiency ratios
 • WOŹNIAK K., JAROS M. The neural model of consumer acceptability of the product: the taste of beef evaluation
 • RATAJSKI A., TRAJER J. Application of ultrasounds to determine carrot juice properties

Pełne teksty – Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agruculture (Agricultural and Forest Engineering) No 70

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -