Rozprawy doktorskie / Rozwój naukowy

mgr inż. Piotr Skowroński – rozprawa doktorska

Rozprawa doktorska – postępowanie prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie.

mgr inż. Piotr Skowroński

Analiza oscylacji temperatury w stanach przejściowych urządzeń wymieniających ciepło
Analysis of the temperature oscillations in the transition states of heat exchanging systems

Słowa kluczowe:
Key words:

Promotor
dr hab. Ewa Piotrowska
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Promotor pomocniczy
dr inż. Tomasz Bakoń
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Recenzenci
prof. dr hab. inż. Marek Kuna-Broniowski – Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. inż.  Stanisław Osowski – Politechnika Warszawska

Z pracą można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 164, bud. 21 p. 102

 

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Recenzja 1 rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Skowrońskiego
prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski
1.4 MiB23.02.2018453
Recenzja 2 rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Skowrońskiego
prof. dr hab. Stanisław Osowski
1.8 MiB8.01.2018269
Recenzja 3 rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Skowrońskiego
prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki
425.6 KiB16.04.2018133
Streszczenie (Abstract) rozprawy doktorskiej EN
mgr inż. Piotr Skowroński
53.1 KiB87
Streszczenie rozprawy doktorskiej PL
mgr inż. Piotr Skowroński
117.9 KiB116

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -